Furcellaraan on anioonne sulfateeritud polüsahhariid, mis on klassifitseeritud karrageeni (E407) alla.

Furcellaraani struktuur on kappa-karrageenile sarnane ning seda on kirjeldatud kappa/beeta karrageeni kompleksina. Peamine erinevus seisneb sulfaatestrites. kappa karrageenil on üks sulfaatester kahe suhkru ühiku kohta, kuid furcellaraan sisaldab üht sulfaatestrit kolme kuni nelja suhkru ühiku kohta.

Furcellaraan on polüsahhariid, mis koosneb korduvatest beeta (R1 = R2 = H) ja kappa karrageeni (R1 = SO3-, R2 = H). disahhariidi ühikutest. Joonisel 1 on näidatud furcellaraani ja karrageenide struktuuri ahelas korduvaid disahhariidide ühikuid.

Joonis 1. Furcellaraani ja karrageenide disahhariidide põhistruktuur

(a) kappa karrageen (R1= SO3, R2= H), beeta karrageen (R1= R2=H),
furcellaran (R1= SO3, R2= H) (R1= R2= H), ioota karrageen (R1= R2= SO3)

(b) lambda karrageen (R= R4= SO3)

Furcellaraan koosneb D-galaktoosist, 3,6-anhüdro-D-galaktoosist ja D-galaktoos-4-sulfaadist.