Furcellaraani tootmine ja ohutus on garanteeritud ohtude ja kriitiliste kontrollpunktide süstemaatilise analüüsiga. Tootmine vastab HACCP nõuetele ning on Veterinaar- ja Toiduameti spetsialistide pideva kontrolli all. Igas protsessi etapis alates vetika vastuvõtust kuni müügini kontrollitakse kvaliteeti rangelt ja hoolsalt. Kõiki partiisid kontrollitakse ja garanteeritakse nende vastavus spetsifikatsioonidele ja standarditele.

Furcellaraan on klassifitseeritud koos karrageeniga (E407) emulgaatorite ja stabilisaatorite gruppi ning vastab EL direktiivile 2009/10/EÜ, Food Chemical Codex ja JECFA standarditele.