Furcellaraani ekstraheeritakse punavetikast Furcellaria lumbricalis (varem tuntud kui Furcellaria fastigiata).
Lahtist vormi vetikat Furcellaria lumbricalis traalitakse ning tormiga kaldale triivinud vetika kinnist vormi korjatakse rannalt. Eesti Mereinstituut juhib iga-aastaseid uuringuid ning vetika traalimisel juhindutakse nendest tulemustest. Meie peamine eesmärk on mitte kahjustada vetika ressurssi ega ohustada looduslikku paljunemist.

Est-Agar seaweed

Vetikas on kõhreline, silindriline, pruunikas-must tallus, millel on kobarast korduvalt kaheks hargnevad sirged kitsad teravatipulised varred. Kassari lahes kasvava kinnituva vormi talluse läbimõõt on 0,5 – 1 mm ja kõrgus 4 – 20 cm, lahtise vormi läbimõõt aga 5 – 12 cm. Vetikas on punakaspruun ning kuivades muutub mustjaks.
Meie teadmiste järgi on Saaremaa rannikul kasvav vetika ressurss ainus maailmas, mida saab tööstuslikult kasutada.

Ostame Kärla tootmishoones kokku õhkkuiva vetikat Furcellaria lumbricalis.
Tuleb tähele panna, et hind on otseselt Furcellaria lubricalis vetika kaalu kohta. Enamasti on kogutud vetikas erinevad lisandid (rohtu, teised vetikaliigid, kivid-karbid jne), mis hinna arvutamisel arvestatakse maha. Selleks võetakse kohale toodud vetikamassist juhuslikke proove ning nende tulemused keskmistatakse. Saadud tulemuste alusel arvutatakse ka tasutav summa (niiskusesisalduseks arvutatakse 22%). Analüüsi tulemused tagastatakse kauba toojale.

Juhul kui te ei ole varem kogumisega tegelenud, kuid soovite alustada, soovitame eelnevalt konsulteerida meie laboriga. Vajadusel on võimalik rannalt võetud vetikaproovid tuua meie laborisse tasuta analüüsile, kus tehakse kindlaks lisandite sisaldust.