Projects

Läänemere punavetikast (Furcellaria lumbricalis) fükoerütriini eraldamise tehnoloogilise lahenduse väljatöötamine.

Projekti periood: 17.09.2018 – 31.12.2019

Projekti kogueelarve on 136 982,42 eurot, millest toetus Euroopa Regionaalarengu Fondist on 116 435,06 eurot

Projekti partnerid on Eesti Maaülikool, Est-Agar AS, Tallinna Ülikool ja Vetik OÜ

Projekti eesmärk on efektiivse tehnoloogilise lahenduse väljatöötamine fükobiliproteiinide (eelkõige R-fükoerütriini) eraldamiseks punavetikast mis on rakendatav ka tööstuslikes mahtudes.

Eesti rannikumeres kasvav punavetikas (Furcellaria lumbricalis) on unikaalne taastuv loodusvara, millel on palju kasutamisvõimalusi. Peale toiduainete- ja kosmeetikatööstuses kasutatava furtsellaraani sisaldab punavetikas värvipigmente. 

Projekti käigus selgitatakse välja efektiivsed ekstraktsioonivõimalused punavetikast R-fükoerütriini tööstuslikus mahus eraldamiseks ning saadud värvipigmendi kasutusvõimalusi kosmeetika- ja toidutöösuses.

Läänemere punavetikast (Furcellaria lumbricalis) fükoerütriini eraldamise tehnoloogilise lahenduse väljatöötamine.

Projekti periood: 17.09.2018 – 31.12.2019

Projekti kogueelarve on 136 982,42 eurot, millest toetus Euroopa Regionaalarengu Fondist on 116 435,06 eurot

Projekti partnerid on Eesti Maaülikool, Est-Agar AS, Tallinna Ülikool ja Vetik OÜ

Projekti eesmärk on efektiivse tehnoloogilise lahenduse väljatöötamine fükobiliproteiinide (eelkõige R-fükoerütriini) eraldamiseks punavetikast mis on rakendatav ka tööstuslikes mahtudes.

Eesti rannikumeres kasvav punavetikas (Furcellaria lumbricalis) on unikaalne taastuv loodusvara, millel on palju kasutamisvõimalusi. Peale toiduainete- ja kosmeetikatööstuses kasutatava furtsellaraani sisaldab punavetikas värvipigmente. 

Projekti käigus selgitatakse välja efektiivsed ekstraktsioonivõimalused punavetikast R-fükoerütriini tööstuslikus mahus eraldamiseks ning saadud värvipigmendi kasutusvõimalusi kosmeetika- ja toidutöösuses.